Tag: kiến thức bán hàng

Nếu muốn bán cháy hàng trên facebook bạn hãy nhớ tránh 5 điều này

Hiện nay, Facebook là một trong những kênh bán hàng hiệu quả được nhiều người sử dụng nhất, và thu lại nguồn lợi nhuận cao nhất. Việc bán hàng qua facebook không cần nhiều kiến thức bán hàng, do đó, phong trào bán hàng trên Facebook không ngừng phát triển hiện nay. Tuy nhiên, có