Website vi sinh – Cốm vi sinh

alt

Men vi sinh, còn gọi là probiotic, là những vi khuẩn có lợi cho đường
ruột. Trong ruột già của chúng ta bình thường khỏe mạnh sẽ có chứa
những loại vi khuẩn thường trú ở đây và tạo hệ sinh thái cân bằng trong
đường ruột, tham gia vào giai đoạn cuối của quá trình tiêu hóa thức ăn
và bảo vệ ruột già.

alt