Y tế – Chăm sóc sức khỏe

alt

Dịch vụ y tế là một dịch vụ khá đặc biệt. Về bản chất, dịch vụ y tế
bao gồm các hoạt động được thực hiện bởi nhân viên y tế như khám, chữa
bệnh phục vụ bệnh nhân và gia đình. Thực tế, người bệnh ít khi đánh giá
chính xác chất lượng dịch vụ y tế mặc dù họ có thể cảm nhận qua tiếp xúc
với nhân viên y tế, trang thiết bị, cơ sở vật chất.

alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu y te quý khách vui lòng truy cập vào website www.dichvuyte.com.vn