Nhân Sâm Mỹ

alt

Mặc dù sâm Mỹ có tới hơn 60 loại saponin khác nhau (Wang, Zhao et al.
2007; Qi, Wang et al. 2011) nhưng 70% tổng lượng lại tập trung vào 6
saponin chính là Rb1, Re, Rd, Rc, Rg1 and Rb3 (Lim, Mudge et al. 2005;
Wang, Wang et al. 2005; Schlag and McIntosh 2006; Qi, Wang et al. 2010).
Quá trình chế biến sẽ chuyển hóa các saponin này thành các loại saponin
phân cực có phân tử lượng bé hơn như Rg2, Rg3, Rk3, Rh4, Rk1 and Rg5
bằng cách loại bỏ các phân tử đường ở C-20, at C-6 or C-3 và làm mất
nước ở chuỗi C-20, các sản phẩm này được cho là hiệu quả hơn trong điều
trị viêm và ung thư (Wang, Zhang et al. 2006).

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về nhan sam my quý khách vui lòng truy cập vào website Nhân sâm Mỹ – Bạch sâm – Nhân sâm Mỹ nhập khẩu chính gốc.