Dự án thiết kế web CSS – CSS cơ bản

alt

Khi mà công nghệ web ngày càng phát triển người ta nhận thấy việc dàn
trang bằng các bảng ngày càng trở nên bất tiện. Khối lượng mã HTML lớn
cùng việc khó khăn trong kiểm soát các vùng nội dung trên trang web
(theo tôi biết) là những lý do khiến HTML ngày càng thất thế. Nếu bạn
vào các website chuyên nghiệp của nước ngoài bạn sẽ việc dàn trang của
họ hoàn toàn bằng các thẻ DIV của CSS mà không dùng các thẻ HTML, nếu có
thì cũng rất ít.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về CSS  – css co ban nang cao quý khách vui lòng truy cập vào website CSS (Cascading Style Sheets) – Kỹ thuật CSS căn bản, nâng cao – CSS Tutorial.