Xây dựng website tranh lá

alt

Trước khi tranh lá xuất hiện tại Việt Nam thì ở Ấn Độ, Nhật Bản,
Trung Quốc, người ta cũng đã biết đến một loại hình hội họa gọi là
“tranh lá”. Thế nhưng ở Việt Nam tranh lá lại khác xa tranh lá của Trung
Quốc, Ấn Độ  nơi người ta dùng lá của một số loại cây như đa, đề,… để
làm nền vẽ. Loại tranh này vì thế có sự bó buộc, hạn chế về kích thước
cũng như chất . Tranh lá của chúng tôi không giống như tranh lá Nhật Bản
–Trung Quốc-Ấ Độ .Tranh lá chúng tôi có không gian thoải mái thỏa sức
sáng tạo, phong phú về chất liệu.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về tranh la quý khách vui lòng truy cập vào website Tranh lá – Tranh lá Việt Nam – Nghệ thuật tranh lá.