Diệt côn trùng

alt

Các loài côn trùng như châu chấu, cào cào, ve, sâu, cũng mang lại tác
hại to lớn cho nông nghiệp. Ngoài ra, chuột  là một trong những nguy cơ
lớn trong việc phá hoại mùa màng, cắn phá nhà cửa, quần áo, tài sản và
là nguồn lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm – trong đó có dịch hạch.

alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về pest controldiet moi quý khách vui lòng truy cập vào website www.saigonpestcontrol.com