Dự án website teambuilding

alt

Trưởng nhóm tập trung vào các hệ thống và thực tiễn trong đội hình, không phải về tính cách của các thành viên của nó. Ví dụ, các nhà lãnh đạo đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm phải : a) có năng lực, b) hiểu rõ mục đích của nhóm và vai trò của họ trong đó, c) được hoạt động hướng tới việc đáp ứng mục đích và vai trò đó, và d) sử dụng thủ tục lập quyết định và giải quyết vấn đề. (Lưu ý rằng nhà lãnh đạo không phải lúc nào cũng có sức lôi cuốn mạnh mẽ, cá tính – trong khi đó loại cá thường có thể rất thành công tại các đội phát triển, nó thường có thể tạo ra thụ động hoặc thất vọng trong các thành viên khác theo thời gian, do đó làm tê liệt các nhóm).

alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về team building quý khách vui lòng truy cập vào website www.superteambuilding.com