Tranh đông hồ

alt

Có thể nói, một đặc điểm rất đáng nể của tranh Đông Hồ là luôn bám
theo thời cuộc. Ta để ý mảng tranh châm biếm, những bức tranh như Trê
cóc, Đám cưới chuột, Đánh ghen, Hứng dừa cách nay vài trăm năm đến những
tranh Trai tứ khoái, gái bảy nghề vẽ về thói sinh hoạt đàng điếm của
đám trai gái thành thị thời thực dân Pháp đến các tranh vẽ người Pháp
Văn minh tiến bộ, phong tục cải lương cách đây sáu bảy mươi năm tự nhiên
đóng vai trò phản biện xã hội với con mắt phê phán khá sắc cạnh…
Thông tin sẽ được cập nhật ở website donghotranh.com.

alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về tranh dong ho quý khách vui lòng truy cập vào website Tranh đông hồ – Bán tranh đông hồ – Làng tranh đông hồ – tranh dân gian đông hồ.