Dịch vụ diệt kiến

Kiến không chỉ gây phiền phức mà chúng
còn mang theo các vi trùng, vi khuẩn từ những nơi kém vệ sinh nhất tới
nguồn thức ăn của con người thông qua đặc điểm sống của chúng.
Phương pháp xử lý, tiêu diệt kiến:
Tái
tạo lại vệ sinh sạch sẽ nơi có côn trùng xuất hiện để hạn chế sự phát
sinh và phát triển của các loài Kiến gây hại.Phun hóa chất dạng sương:
được áp dụng trong các không gian bên trong các nhà,… giúp tiêu diệt
ngay các loài kiến đang có mặt. Hóa chất được tồn lưu ở các khu vực đã
xử lý nhằm hạn chế sự xâm nhập của chúng trong một khoảng thời gian.
Phun hóa chất dạng khói mù nóng: phun chủ yếu ở khu vực khuôn viên bên
ngoài,… giúp tiêu diệt ngay lập tức các loài kiến đang có mặt.
alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu kiet kien quý khách vui lòng truy cập vào website