Thiết kế web đèn diệt muỗi

Muỗi là vật trung gian chuyền bệnh rất
ngay hiểm cho sức khoẻ con người, nhất là đối với trẻ em. Chúng tôi
giới thiệu một phương thức hiệu quả để loại trừ muỗi ra khỏi đời sống
thường nhật. Đèn diệt muỗi hoạt động trên phương thức dùng ánh sáng để
hấp dẫn muỗi đến gần đèn và dùng nguồn điện để tiêu diệt muỗi và các côn
trùng khác. Muỗi định vị mục tiêu thông qua lượng khí do con người thải
ra qua hơi thở, mùi cơ thể, nhiệt lượng,… từ khoảng cách 35m. Thông qua
cơ chế này, máy tạo ra một lượng khí giống hơi thở con người, cùng với
nhiệt lượng từ bóng đèn và màu sắc của sản phẩm để thu hút muỗi.
alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về den diet muoi quý khách vui lòng truy cập vào website