Thiết kế web Viễn thông

alt

Các tín hiệu nhìn thấy được đã được sử dụng trong thế kỷ 18 như hệ
thống biểu hiện các chữ cái bằng cách đặt tay hay 2 lá cờ theo một vị
trí nhất định (semaphore) hay máy quang báo (heliograph) là một dụng cụ
truyền tin bằng cách phản chiếu ánh sáng mặt trời.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về vien thongthiet bi vien thong quý khách vui lòng truy cập vào website Viễn thông – Thiết bị viễn thông – Tổng đài điện thoại – Máy bộ đàm.