Tư vấn mùa thi

alt

Chọn nghề là khởi đầu của hướng nghiệp lâu dài. Khi tự định hướng,
nếu nhìn xa thấy trước, thế nào bạn cũng phải cân nhắc kỹ giữa khó khăn
và thuận lợi, giữa danh nghĩa và thực chất, giữa nhu cầu và hiện thực…
Bạn không thể bỏ qua những mối tương quan biện chứng đó, mà phải xác
định chúng trước khi lựa chọn nghề. Sự thành bại của bạn về sau (khi học
nghề, vào đời, lập nghiệp và hành nghề…) phần lớn cũng xuất phát từ
đây.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về tu van mua thi quý khách vui lòng truy cập vào website Tư vấn mùa thi – Cẩm nang mùa thi – Tiếp sức mùa thi – Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.