Giải thể công ty

alt

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư
của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu
cầu thực hiện công việc;
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư
tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong
việc Giải thể công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo
đúng yêu cầu;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về giai the cong ty quý khách vui lòng truy cập vào website Dich vu giai the cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, GPKD, thay doi ten cong ty.