Dự án website Nhiên liệu

alt

Mọi dạng sự sống trên Trái đất – từ những cấu trúc vi sinh vật cho
đến động vật và con người, đều phụ thuộc và sử dụng nhiên liệu là nguồn
cung cấp năng lượng. Các tế bào trong cơ thể sống tham gia quá trình
biến đổi hóa học mà qua đó năng lượng trong thức ăn hoặc ánh sáng Mặt
trời được chuyển hóa thành những dạng năng lượng có thể duy trì sự sống.
Con người sử dụng nhiều cách thức nhằm biến đổi năng lượng ở nhiều hình
thức thành những dạng phù hợp mới mục đích sử dụng phục vụ cuộc sống và
các quá trình xã hội.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về nhien lieu quý khách vui lòng truy cập vào website Nhiên liệu – Nhiên liệu thiên nhiên – Nhiên liệu nhân tạo.