Giáo dục Việt Nam

alt

Chúng ta đang theo xu thế “đại học hóa phổ thông”, đưa những kiến
thức ở bậc đại học vào chương trình phổ thông, chuyển từ phổ thông sang
phân ban, chuyên sâu… lối dạy và học kiểu hàn lâm, thụ động, máy móc,
khô cứng, không phù hợp lứa tuổi. Phương pháp dạy nặng về đọc – chép,
rất ít thực hành. Những kỹ năng sống được dạy quá ít và hời hợt.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về giao duc quý khách vui lòng truy cập vào website Thông tin giáo dục – Giáo dục Việt Nam – Tin du học – Học bổng.