Dự án website Thạch Anh

alt

Từ thời xa xưa, thạch anh đã được coi là thứ đá màu nhiệm . Các nhà
trường sinh học cho rằng nó giúp con người giao tiếp với vũ trụ và với
thế giới siêu nhiên, giúp biết quá khứ và tương lai. Ngoài ra, các nhà
trường sinh học còn cho rằng thạch anh là một thứ đá trực cảm và cực
nhạy, có khả năng giúp con người giao tiếp với vũ trụ, với thế giới siêu
nhiên.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về thach anh, da thach anh quý khách vui lòng truy cập vào website Thạch anh – Thạch anh tím – Đá thạch anh – thach anh – Trang sức đá thạch anh.