Ổ cứng – Ổ đĩa cứng máy tính

alt
Ổ đĩa cứng là một thiết bị rất quan
trọng trong hệ thống bởi chúng chứa dữ liệu thành quả của một quá trình
làm việc của những người sử dụng máy tính. Những sự hư hỏng của các
thiết bị khác trong hệ thống máy tính có thể sửa chữa hoặc thay thế
được, nhưng dữ liệu bị mất do yếu tố hư hỏng phần cứng của ổ đĩa cứng
thường rất khó lấy lại được. Ổ đĩa cứng là một khối duy nhất, các đĩa
cứng được lắp ráp cố định trong ổ ngay từ khi sản xuất nên không thể
thay thế được các “đĩa cứng” như với cách hiểu như đối với ổ đĩa mềm
hoặc ổ đĩa quang.
alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về o cung quý khách vui lòng truy cập vào website Ổ cứng – Ổ đĩa cứng máy tính – Ổ cứng ngoài – Siêu thị thiết bị máy tính.