Xây dựng web máy bộ đàm

alt

Máy bộ đàm là một công cụ hữu hiệu trong việc điều phối sản xuất,
kiểm soát an ninh và thông tin liên lạc nội bộ tiện dụng, hiệu quả và
tiết kiệm.
Nếu bạn đã từng gặp khó khăn trong công việc:
    – Bạn
làm sao khi cùng một lúc muốn liên lạc với một hoặc một nhóm nhân viên
người thường di chuyển giữa các bộ phận khác nhau khi công việc yêu cầu
trong sản xuất hoặc dịch vụ giao nhận?
    – Các nhân viên an ninh
của Bạn được phân công ở các vị trí khác nhau, cách xa nhau trên một khu
vực làm việc, làm sao Bạn và họ hoặc giữa các nhân viên có thể luôn giữ
liên lạc để hỗ trợ lẫn nhau khi có việc cần thiết?
    – Bạn làm sao
cho đội nhân viên quản lý và điều hành xe taxi, xe vận tải…và các nhân
viên lái xe phối hợp với nhau nhịp nhàng liên tục mà không phải trả chi
phí điện thoại?
    – Bạn cần phương tiện gì để thông báo sự thay đổi
lịch sản xuất, giao hàng hoặc các dịch vụ với mọi nhân viên một cách
nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất?
…vân vân.
Máy bộ đàm vẫn luôn là câu trả lời tốt nhất! Phương tiện thông tin đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm nhất!

alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về may bo dam quý khách vui lòng truy cập vào website www.maybodam.net