Hệ thống định vị ô tô

alt

Máy định vị ô tô với những tính năng
– Định vị, tìm đường và hướng dẫn lộ trình bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS
– Tra cứu địa điểm muốn đến bằng nhiều cách: theo tên đường, theo địa chỉ, theo giao lộ, theo các điểm có sẵn trong danh bạ
– Tìm lộ trình nhanh nhất hoặc ngắn nhất từ vị trí đang đứng đến địa điểm muốn đến
– Tự động tìm lại lộ trình trong tình huống đi sai…

alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về dinh vi o tothiết bị định vị ô tô quý khách vui lòng truy cập vào website www.dinhvioto.com