Xây dựng website Tín hiệu

alt

Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản
phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông
phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông
phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông
tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về tin hieu quý khách vui lòng truy cập vào website Tín hiệu – Thế giới tín hiệu – Bảng điện tử – Showroom – Pano – Mặt dựng.