Điện mặt trời

alt

Có thể trực tiếp thu lấy năng lượng này thông qua hiệu ứng quang
điện, chuyển năng lượng các photon của Mặt Trời thành điện năng, như
trong pin Mặt Trời. Năng lượng của các photon cũng có thể được hấp thụ
để làm nóng các vật thể, tức là chuyển thành nhiệt năng, sử dụng cho
bình đun nước Mặt Trời, hoặc làm sôi nước trong các máy nhiệt điện của
tháp Mặt Trời, hoặc vận động các hệ thống nhiệt như máy điều hòa Mặt
Trời.

alt