Nhà an toàn

alt

Ngôi nhà an toàn dưới góc độ kỹ thuật: nhà thông minh là ngôi nhà mà
các thiết bị của nó với cấu trúc đặc biệt cho phép chủ nhân của chúng có
thể điều khiển từ xa hoặc cho toàn bộ các thiết bị điện trong nhà hoạt
động tự động theo chương trình định trước bằng 1 lệnh đơn giản. Ví dụ
như, chủ nhà có thể sử dụng một chiếc điện thoại để ra lệnh cho hệ thống
an ninh, điều khiển nhiệt độ, bật tắt một vài thiết bị, điều khiển hệ
thống chiếu sáng, cho phép hệ thống giải trí hay hệ thống rạp hát tại
nhà hoạt động, hay thực hiện nhiều tác vụ khác. Phạm vi của hệ thống
“nhà tự động” ngày càng được mở rộng theo sự phát triển của công nghệ
điện tử. Mạng của ngôi nhà bao gồm các hệ thống thông tin, giải trí, an
ninh, điều khiển các phụ tải, điều hòa nhiệt độ.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về nha an toan quý khách vui lòng truy cập vào website Nhà an toàn – nha an toan – Giải pháp công nghệ – Nhà thông minh.