Website dịch cân kinh

alt

Dịch cân kinh đó là thế đứng tấn của người luyện võ. Nếu đã dang hai
chân đúng tầm, đã gồng (lên gân) hai chân thật chắc, bám mười ngón chân
thật chặt xuống dép hoặc giầy, nhíu hậu môn lại và thót lên rồi thì ta
thấy từ thắt lưng trở xuống chân thật là chắc nịch. Và trong suốt buổi
tập ta phải luôn chú ý đến phần từ thắt lưng trở xuống và làm đúng như
thế. Nếu ta không chú ý đến phần này thì công phu luyện tập sẽ mất gần
hết, không mang lại kết quả mong muốn.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich can kinh quý khách vui lòng truy cập vào website Dịch Cân Kinh – Võ Thuật – Võ Thuật Việt Nam – Võ Cổ Truyền – Võ Thuật Thế Giới.