Dịch vụ thám tử

alt

Xác minh nhân thân của một người là việc thu thập những tà i liệu,
chứng cứ có liên quan đến người đó để là m sáng tỏ những yêu cầu của
khách hà ng. Mục đích của việc xác minh là làm thỏa mãn những nghi vấn
của khách hà ng về một con người hoặc một sự việc nào đó. Khách hàng cần
phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh vàdịch vụ theo dõi giám
sát. Xác minh làviệc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra
trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát làviệc xác định tính sự thật trong
hiện tại đang tiếp diễn.

alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu tham tu quý khách vui lòng truy cập vào website Thám tử – Dịch vụ thám tử – Thám tử tư – tham tu tu – Thám tử tư Sài Gòn.