Nghề thám tử

Ngành thám tử ở Việt Nam có từ rất lâu chủ yếu hoạt động tự phát của
mỗi cá nhân, nhưng cách đây khoảng 5 năm thì dịch vụ này phát triển mạnh
mẽ, chính vì vậy mà có rất nhiều công ty tự xưng có kinh nghiệm nhiều
nhất thì rất nghi ngờ khả năng đó. Dịch vụ của mỗi công ty đều giống
nhau nhưng khi bạn thuê thám tử bạn nên xem xét khả năng này, đều này
thể hiện rõ nhất là ở khả năng tư vấn của công ty đó, nếu bạn nêu yêu
cầu của mình mà nhân viên tư vấn đó phải cung cấp các giải pháp thích
hợp cho bạn.

alt